BrabantTalent

Wat is BrabantTalent?

BrabantTalent is een zangschool voor zangtalenten van binnen én buiten de regio Oss, vanaf basisschoolleerlingen uit groep 3 tot en met volwassenen. We repeteren in verschillende klassen, indeling op basis van leeftijd. Wekelijks vinden de zanglessen plaats op maandag in de Muzelinck in Oss. Wij bieden onze leerlingen een aantal keren per jaar een podium bij producties of activiteiten in de regio.

BrabantTalent

Lessen en begeleiding

De lessen van BrabantTalent vinden plaats op maandagmiddag/-avond bij Muzelinck, Raadhuislaan 18 in Oss.

BrabantTalent repeteert in vier klassen:

Klas 1 van 16:00 tot 17:05 uur:
Basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 7;

Klas 2 van 17:05 tot 18:10 uur:
Basisschoolleerlingen van groep 8, leerlingen brugklas + 2e klas voortgezet onderwijs;

Klas 3 van 18:20 tot 19:25 uur:
Leerlingen vanaf 3e klas voortgezet onderwijs t/m 21 jaar;

Royal Class van 20:00 tot 21:30 uur:
Leerlingen vanaf 22 jaar of instroom na voltooiing voortgezet onderwijs.

Tijdens de lessen leer je van blad zingen en meerstemmig zingen. Er is veel aandacht voor tekstinterpretatie, ademhalingstechnieken en de juiste zangtechnieken. In alle klassen is er aandacht voor een gezonde ontwikkeling van de jonge stem. Elke leerling wordt met aandacht begeleid in een veilige setting zodat het zelfvertrouwen groeit en de stem zich vrijelijk kan ontwikkelen en uiten.

Het repertoire varieert van klassiek, pop, musical tot kleinkunstmuziek. Uiteraard vinden er regelmatig optredens plaats. Kortom, de leerlingen leren hun talent te verbeteren en te verbreden. Er stromen ieder jaar leerlingen van BrabantTalent door naar het conservatorium en enkelen hebben een rol in landelijke musicals.

De wekelijks lessen worden verzorgd door Floor-Anne van Vliet en Gert Oude Sogtoen. In aanloop naar grotere voorstellingen krijgen de leerlingen regelmatig choreografie-les van Mieke Megens-de Jong.

BrabantTalent

Begeleiding

Floor-Anne van Vliet, artistiek leider BrabantTalent en zangpedagoog
Floor-Anne heeft aan de Vrije Pedagogische Academie en het Utrechts Conservatorium gestudeerd. Ze koos voor het hoofdvak klassieke zang en studeerde cum laude af op het onderdeel pedagogiek. Ze heeft inmiddels ruim 10 jaar ervaring in het werken met zingende, acterende kinderen en het begeleiden van de jonge stem. Ook werkt ze op middelbare scholen aan grote theaterproducties en begeleidt ze jongeren individueel voor audities of optredens. Floor-Anne regisseert alle muziektheaterproducties van BrabantTalent en verzorgt in samenwerking met Gert Oude Sogtoen alle reguliere lessen van BrabantTalent.

Gert Oude Sogtoen, pianist/repetitor en dirigent
Gert studeerde cum laude hoofdvak piano (klassiek) af aan het conservatorium in Tilburg. Hij heeft jarenlange ervaring in vele professionele musicalproducties, is pianodocent en begeleider op Factorium Podiumkunsten in Tilburg en is een onmisbare aanvulling op het team. Zijn begeleiding aan de piano sluit naadloos aan bij de muzikale en pedagogische kwaliteiten van Floor-Anne.

Gert Oude Sogtoen Repetitor
Floor-Anne van Vliet Artistiek leider BrabantTalent
Zangpedagoog

BrabantTalent

Audities

Deelname aan BrabantTalent gebeurt na auditie en is voor de duur van één repetitiejaar (loopt gelijk an een schooljaar). Daarna doe je mee aan de volgende auditieronde. Aanmelden kan via onderstaand auditieformulier. Zodra de datum voor de volgende audities bekend is wordt deze op onze website geplaatst en krijgen degenen die zich hebben aangemeld hierover bericht.