Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Organisatie

DOELSTELLING EN BELEID

Stichting Oss Cultureel (SOC) ontwikkelt talent door middel van diverse culturele trajecten en eigen theaterproducties. SOC streeft daarin naar een zo hoog mogelijk niveau. Het doel is om regionaal talent van alle leeftijden en achtergronden een podium te bieden. De stichting werkt hiervoor samen met het onderwijs, maatschappelijke organisaties, vele Osse bedrijven en de diverse cultuurpartners.

 

Als Stichting hebben we de afgelopen 20 jaar een grote hoeveelheid aan  voorstellingen geproduceerd. Door de jaren heen hebben we zo’n 180 producties en optredens gerealiseerd en alleen al met de grote producties meer dan 110.000 bezoekers getrokken.

 

SOC is een creatieve hub, met een sterke focus op drie pijlers: (1) talentontwikkeling, (2) samenwerking en (3) een vernieuwend, cultureel aanbod voor een brede doelgroep. Dit doen we door cross- disciplinaire projecten te ontwikkelen en culturele activiteiten te organiseren die steeds verbonden zijn aan de lokale Osse verhalen. Deze projecten worden uitgevoerd middels co-creatie tussen professionele cultuurmakers en vrijetijdsspelers. Onze focus de komende jaren ligt op het produceren van innovatief en divers aanbod, het uitbreiden van onze doelgroep, met name richting jongeren, en het versterken van onze PR en communicatie. Daarnaast nemen we sinds 2020 onze lokale verantwoordelijkheid voor de realisatie van de cultuurtafel voor Osse culturele ZZP-ers.

 

ORGANISATIEMODEL

SOC bestaat dankzij een zeer betrokken onbezoldigd bestuur (Raad van Toezicht- model), de inzet van kundige vrijwilligers op allerlei gebieden en professionals uit het culturele veld. De uitvoering ligt in handen van een freelance zakelijk & artistiek leider en daarnaast kennen we per project verschillende zzp’ers een opdracht toe.

 

Note: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur en management

Til van Rooij Voorzitter
Frans van Tilburg Bestuurslid
Erwin van Erp Penningmeester
René van Grunsven Bestuurslid
Anja Vos Secretaris
Vanessa Duterloo Bestuurslid
Marjolein Buijs Zakelijk & Artistiek Leider

Sponsoren en vrienden

Subsidies

Sponsoren

Supervrienden

Vrienden

Slide Slide Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Sinds kort hebben we de ANBI-status. Dat betekent dat uw sponsorbedrag voortaan volledig aftrekbaar is (in sommige gevallen zelfs voor 150%). Sponsoring aftrekbaar