Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
Wie beheert je persoonsgegevens?
De castmanager van BrabantTalent is in opdracht van Stichting Oss Cultureel de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Het bestuur van Stichting Oss Cultureel is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum leerling en IBAN-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een goede leerlingenadministratie bij te kunnen houden. Ook gebruiken wij je persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen kun je de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

  • Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van de leerlingenadministratie.
  • Indien noodzakelijk worden persoonsgegevens gedeeld met derden die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de leerlingen tijdens repetities, optredens etc.
  • Wij delen de gegevens die je ons hebt verstrekt met een accountantskantoor om de contributie-inning te verwerken.
  • Ook kunnen wij je persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
  • Van tijd tot tijd kunnen wij de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om verzamelde persoonlijke
gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn je rechten?

  • Je hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van je persoonsgegevens.
  • Daarnaast heb je het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat je jouw gegevens gemakkelijk moet kunnen krijgen om ze door te kunnen geven aan een andere organisatie.
  • Om je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, te corrigeren of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuur je een e-mail naar kgudde@ziggo.nl waarin je aangeeft om welke persoonsgegevens het gaat en wat je aangepast, verwijderd of waar je inzage in wenst te hebben. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken behandelen.

Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?
Wij bewaren je persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren
waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we je persoonlijke
gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kan je doen als je een klacht hebt?
Indien je van mening bent dat Stichting Oss Cultureel jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt,
stuur dan een e-mail naar info@osscultureel.nl.

Sponsoren en vrienden

Subsidies

Sponsoren

Supervrienden

Vrienden

Slide Slide Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Sinds kort hebben we de ANBI-status. Dat betekent dat uw sponsorbedrag voortaan volledig aftrekbaar is (in sommige gevallen zelfs voor 150%). Sponsoring aftrekbaar